pijl

PROGRAMMA

Regelementen:

Met betreden van de ijsbaan verklaart u zich akkoord met de reglementen.

1. Toegang tot het ijsbaan terrein, het betreden van de schaatsbaan en het gebruik van gehuurde schaatsen is geheel op eigen risico.

2. Het is niet toegestaan om de schaatsbaan te betreden met zaken (zoals drink-, eet- en rookwaren) behoudens schaatsuitrusting. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.

3. De ijsbaanmedewerkers behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van het terrein te verwijderen, zonder dat er recht bestaat op teruggave van entreekosten. Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de aanwezige ijsbaanmedewerkers te allen tijde op te volgen.

4. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.

5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.

6. Het dragen van handschoenen almede armen- en benen bedekkende kleding is verplicht.

7. Betreden van het schaatsgedeelte mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang. Weigering kan bij bijvoorbeeld drukte. Bij het verlaten van de ijsbaan vervalt het toegangsbewijs.

8. De organisatie acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor:

- Schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; en/of

- Voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De eventueel door overtreding van regels ontstane schade zal bij de overtreder verhaald worden.

9. Schade aan eigendommen van IJsbaan Beatrixstraat, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijde worden verhaald op de veroorzaker.

10. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien.

11. Op en rondom ijsbaan Beatrixstraat wordt gebruik gemaakt van beeldregistratie.

Activiteiten & openingstijden IJsbaan Beatrixstraat

 

IJsbaan Beatrixstraat 2024-2025 

 • Zaterdag 7 dec. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.                     
  17:00 uur: feestelijke opening.
 • Zondag 8 dec. 10:00 tot 12:00 uur peuter/kleuterschaatsen         
  (max 6 jaar) waarbij begeleiders mee mogen het ijs op.                    12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Maandag 9 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,           12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Dinsdag 10 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,            12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Woensdag 11 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,          12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Donderdag 12 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,         12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Vrijdag 13 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,             12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zaterdag 14 dec. Mini elfstedentocht, (kinderen t/m 12 jaar)               een volle kaart is een GRATIS pizza van New York Pizza waard.          125 stempelkaarten beschikbaar, op=op.                                             09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen. 
 • Zondag 15 dec. 09:00 tot 10:00 uur: maatjes schaatsen,               
  10:00 tot 12:00 uur peuter/kleuterschaatsen (max 6 jaar)     
  waarbij begeleiders mee mogen het ijs op.                                       12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Maandag 16 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur.           12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Dinsdag 17 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur.            12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Woensdag 18 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur.         12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Donderdag 19 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur.        12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Vrijdag 20 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur.             12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zaterdag 21 dec. Mini elfstedentocht, (kinderen t/m 12 jaar)             een volle kaart is een GRATIS pizza van New York Pizza waard.           125 stempelkaarten beschikbaar, op=op.                                            09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zondag 22 dec. 10:00 tot 12:00 uur peuter/kleuterschaatsen
  (max 6 jaar) waarbij begeleiders mee mogen het ijs op. 
  12:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.                     
 • Maandag 23 dec. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Dinsdag 24 dec. 09:00 tot 17:00 uur vrijschaatsen. (kerstavond)
 • Woensdag 25 dec. 12:00 tot 17:00 uur vrijschaatsen. (eerste kerstdag)
 • Donderdag 26 dec. 12:00 tot 17:00 uur vrijschaatsen. (tweede kerstdag)
 • Vrijdag 27 dec. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zaterdag 28 dec. 09:00 uur tot 21:00 uur vrijschaatsen 
 • Zondag 29 dec. 10:00 tot 12:00 uur peuter/kleuterschaatsen       
  (max 6 jaar) waarbij begeleiders mee mogen het ijs op.                  12:00 uur tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Maandag 30 jan. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Dinsdag 31 jan. 09:00 uur tot 17:00 uur vrijschaatsen. (oudjaarsdag).
 • Woensdag 1 jan. 12:00 tot 17:00 uur vrijschaatsen. (nieuwjaarsdag)
 • Donderdag 2 jan. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Vrijdag 3 jan. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zaterdag 4 jan. 09:00 tot 21:00 uur vrijschaatsen.
 • Zondag 5 jan. 10:00 tot 12:00 uur peuter/kleuterschaatsen waarbij begeleiders mee mogen het ijs op. 12:00 t/m 16:00 uur voor vrijschaatsen. (LAATSTE DAG)

 

IJsbaan Beatrixstraat

© 2024 - IJsbaan Beatrixstraat  DisclaimerContact| Sponsoring Darvis websites