pijl

PROGRAMMA

Regelementen:

Met betreden van de ijsbaan verklaart u zich akkoord met de reglementen.

1. Toegang tot het ijsbaan terrein, het betreden van de schaatsbaan en het gebruik van gehuurde schaatsen is geheel op eigen risico.

2. Het is niet toegestaan om de schaatsbaan te betreden met zaken (zoals drink-, eet- en rookwaren) behoudens schaatsuitrusting. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.

3. De ijsbaanmedewerkers behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van het terrein te verwijderen, zonder dat er recht bestaat op teruggave van entreekosten. Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de aanwezige ijsbaanmedewerkers te allen tijde op te volgen.

4. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.

5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.

6. Het dragen van handschoenen almede armen- en benen bedekkende kleding is verplicht.

7. Betreden van het schaatsgedeelte mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang. Weigering kan bij bijvoorbeeld drukte. Bij het verlaten van de ijsbaan vervalt het toegangsbewijs.

8. De organisatie acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor:

- Schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; en/of

- Voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De eventueel door overtreding van regels ontstane schade zal bij de overtreder verhaald worden.

9. Schade aan eigendommen van IJsbaan Beatrixstraat, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijde worden verhaald op de veroorzaker.

10. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien.

11. Op en rondom ijsbaan Beatrixstraat wordt gebruik gemaakt van beeldregistratie.

Activiteiten ijsbaan Beatrixstraat

 

IJsbaan Beatrixstraat 2022-2023 GAAT DOOR!

 • Zaterdag 10 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.  Om 17:00 uur: feestelijke opening.
 • Zondag 11 dec. van 09:00-10:00 uur: maatjes schaatsen, van 10:00-12:00 uur peuter/kleuterschaatsen waarbij begeleiders mee mogen het ijs op. open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Maandag 12 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,         open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Dinsdag 13 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,          open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Woensdag 14 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,       open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Donderdag 15 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,      open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Vrijdag 16 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur,           open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zaterdag 17 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zondag 18 dec. van 09:00-10:00 uur: maatjes schaatsen, van 10:00-12:00 uur peuter/ kleuterschaatsen waarbij begeleiders mee mogen het ijs op. open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Maandag 19 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur, open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Dinsdag 20 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur, open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Woensdag 21 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur, open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Donderdag 22 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur, open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Vrijdag 23 dec. gereserveerd voor Sportservice tot 12:00 uur, open vanaf 12:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zaterdag 24 dec. (kerstavond) open vanaf 09:00 t/m 17:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zondag 25 dec. (eerste kerstdag) open vanaf 12:00 t/m 17:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Maandag 26 dec. (tweede kerstdag) open vanaf 12:00 t/m 17:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Dinsdag 27 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Woensdag 28 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Donderdag 29 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen. 
 • Vrijdag 30 dec. open vanaf 09:00 t/m 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zaterdag 31 dec. (oudejaarsdag) open vanaf 09:00 uur t/m 17:00 uur  voor vrijschaatsen 
 • Zondag 1 jan. (nieuwjaarsdag) open vanaf 12:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen
 • Maandag 2 jan. open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Dinsdag 3 jan. open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Woensdag 4 jan. open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Donderdag 5 jan. open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Vrijdag 6 jan. open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.
 • Zaterdag 7 jan. (LAATSTE DAG) open vanaf 09:00 uur tm 21:00 uur voor vrijschaatsen.

 

IJsbaan Beatrixstraat

© 2022 - IJsbaan Beatrixstraat  DisclaimerContact| Sponsoring Darvis websites